Hintalautakunta myönsi darolutamidille peruskorvattavuuden 1.12.2020 alkaen

21.10.2020

Suomalaisesta Orionin kehittämästä lääkeinnovaatiosta, darolutamidista, julkaistiin uusia tutkimustuloksia ja lääkkeelle on myönnetty peruskorvattavuus 1.12.2020 alkaen.

Aiemmin ns. Aramis –tutkimuksessa osoitettiin, että lumelääkkeeseen verrattuna darolutamidi pidensi etäpesäkkeetöntä elossaoloaikaa (40.4 vs 18.4 kuukautta, NEJM). Tämä oli tutkimuksen ensisijainen päätetapahtuma. Koska tutkimustulos oli positiivinen eli potilaita selvästi hyödyttävä, tutkimuksen sokkoutus purettiin. Kaikki potilaat, jotka olivat tähän mennessä saaneet lumelääkettä, jatkoivat tästä eteenpäin darolutamidilla.

Toissijaisena päätetapahtumana oli kokonaiselossaoloaika, jonka tulokset on nyt julkaistu (10.9.2020, NEJM).

Mediaani seuranta-aika oli 29 kuukautta. Elossaolon todennäköisyys kolmen vuoden kohdalla oli 83 % darolutamidiryhmässä ja 77% lumelääkeryhmässä (jossa potilaat sokkoutuksen purun jälkeen saivat daroluamidia). Vastaavat (95%) luottamusvälit olivat 80-86% darolutamidiryhmässä ja 72-81% lumelääkeryhmässä. Kuoleman riski oli merkittävästi pienempi, 31%, darolutamidiryhmässä (HR 0.68, 95% luottamusväli 0.53 – 0.88).

Ilmeisesti tämä riitti vakuuttamaan Suomessa lääkkeiden korvattavuudet ja tukkuhinnat vahvistavan Hintalautakunnan (HILA), joka myönsi darolutamidille peruskorvattavuuden 1.12.2020 lähtien.