Eturauhassyöpäriski kohosi WTC-katastrofiin osallistuneilla pelastustyöntekijöillä

11.10.2021

Syyskuun 11. päivän terroriteoista tuli tänä vuonna kuluneeksi 20 vuotta. Kolmoistornien luhistumisen tiedetään levittäneen ympäristöön erilaisia syöpää aiheuttavia yhdisteitä, mm. arseenia, asbestia, bentseeniä, kromia, dioksiineja ja monikloorattuja bifenyyleitä.  

Pelastus- ja raivaustöihin osallistuneilla työntekijöillä on iskun jälkeen todettu enemmän syöpiä kuin saman ikäisillä miehillä keskimäärin. Uudessa tutkimuksessa on selvitetty, kuinka nopeasti mahdollinen kohoamisen riski tuli näkyviin eturauhassyövän ilmaantumisessa.

Muistomerkki WTC-tornien luhistumispaikalla
WTC-iskun pelastus- ja raivaustöihin osallistuneilla työntekijöillä on iskun jälkeen todettu enemmän syöpiä kuin saman ikäisillä miehillä keskimäärin.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimusaineisto käsitti 54 394 miespuolista pelastus- ja raivaustöihin osallistunutta työntekijää. Eturauhassyöpädiagnoosit kerättiin 13 osavaltion syöpärekistereistä ja vertailuna käytettiin New Yorkin osavaltion miespuolista väestöä. Tietoja kerättiin vuoden 2015 loppuun saakka.  

Tutkittavista miehistä hieman yli tuhannella diagnosoitiin eturauhassyöpä maaliskuun 2002 ja joulukuun 2015 välisenä aikana. Miesten keski-ikä diagnostisointihetkellä oli 60 vuotta.  

Liki neljä viidesosaa diagnosoiduista syövistä oli paikallisia, loput paikallisesti levinneitä tai jo metastasoineita. Eturauhassyöpään sairastuneet olivat todennäköisemmin tupakoitsijoita ja heillä todennäköisemmin diagnosoitiin myös muu syöpä tutkimusajanjaksona.  

Keskimääräinen aika altistumisesta diagnoosiin oli 9,4 vuotta. Vuosien 2002–2006 välisenä aikana ei todettu yhteyttä ”WTC-katastrofin” ja eturauhassyövän ilmaantumisen välillä. Sen sijaan vuodesta 2007 alkaen ilmaantumisessa todettiin 24 %:n kohonnut riski verrattuna New Yorkin osavaltion väestöön.  

Mitä aikaisemmassa vaiheessa katastrofin alkamisesta altistuminen tapahtui ja tällöin myös mahdollisesti suuremmille pitoisuuksille, sitä suurempi oli eturauhassyöpäriski. 

Tulosten merkitys

Tehokkaampi eturauhassyövän seulonta pelastustyöntekijöillä, esimerkiksi PSA-testin laajamittaisempi käyttö on saattanut vaikuttaa tuloksiin. Tutkijat eivät myöskään pystyneet määrittämään, missä laajuudessa muut käyttäytymiseen, ympäristöön tai ammattiin liittyvät tekijät ovat voineet vaikuttaa eturauhassyöpäriskiin.  

He ovat kuitenkin sitä mieltä, ettei pelkällä sattumalla tai systemaattisella virheellä voi selittää altistumisen ja eturauhassyövän ilmaantumisen välistä suhdetta.

Sakari Rannikko cv-kuva

Sakari Rannikko

Kirjoittaja on urologi ja Helsingin yliopiston emeritusprofessori.