Eturauhassyöpäpotilailla, jotka ovat saaneet testosteronitasoa laskevaa hormonaalista hoitoa (ADT), on lisääntynyt dementian ja/tai Alzheimerin taudin riski

Kansainvälinen tutkijaryhmä julkaisi Journal of Urology-lehdessä systemaattisen katsauksen ja yhteenvedon aikaisemmista yksittäisistä tutkimuksista koskien testosteronitasoa laskevan hormonaalisen hoidon (ADT-Androgen Deprivation Therapy) vaikutuksesta dementian ja/tai Alzheimerin taudin kehittymiseen eturauhassyöpäpotilailla.

https://doi.org/10.1097/JU.0000000000001341

On arvioitu, että noin puolet eturauhassyöpäpotilaista käyttää ADT-hoitoa taudin jossain vaiheessa.

Aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu yhteys matalan testosteronitason ja kognitiivisten eli tiedollisten taitojen laskun välillä. Toisaalta on myöskin näyttöä testosteronikorvaushoidon edullisesta vaikutuksesta kognitiivisiin taitoihin.

Tässä yhteenvetotutkimuksessa oli mukana 14 yksittäistä, vuosina 2009–2019 julkaistua tutkimusta kuudesta eri maasta ja niissä oli mukana yhteensä yli 180 000 ADT-hoitoa saavaa ja kontrollipotilasta. Yhdeksässä tutkimuksessa arvioitiin kaikista syistä (sisältäen Alzheimerin taudin) johtuvan dementian riskiä, kahdeksassa pelkästään Alzheimerin taudin riskiä, kahdessa tutkimuksessa dementian riskiä Alzheimerin tauti poissuljettuna ja viidessä tutkimuksessa ADT-hoidon pituuden vaikutusta ko. riskiin.

ADT-hoito käsitti LHRH-agonisti- tai -antagonistihoidon. Kontrolliryhmän muodostivat potilaat, joilla oli levinneisyysasteeltaan vastaavanlainen eturauhassyöpä, mutta jotka eivät olleet saaneet ADT-hoitoa.

Tulosten perusteella todettiin ADT:n lisäävän kaikista syistä johtuvan dementian taudin riskiä, mikä tuli erikoisesti esiin hoidon jatkuttua yli 12 kuukautta. Pelkästään Alzheimerin kohdalla yhteyttä hoidon pituuteen ei todettu.

Tutkijoiden mielestä suurentunut dementian riski on otettava huomioon eturauhassyövän hoitoa suunniteltaessa ja kerrottava siitä potilaalle.