Eturauhassyöpäkuolleisuus laskussa EU:n alueella

Italialais-sveitsiläinen työryhmä julkaisi Annals of Oncology-lehdessä ennusteen syöpäkuolleisuuden muutoksista vuosien 2015–2021 välillä EU:n ja UK:n alueella. Linkki julkaisuun

Tiedot perustuvat WHO:n ja Eurostat:n tilastoihin. Tiedot on laskettu syövän kokonaiskuolleisuuden ja 10 tärkeimmän syövän suhteen lukumääräisinä ja ikävakioituina/100 000 (maailman standardiväestö).

Ennusteen mukaan EU:ssa todetaan tänä vuonna, 2021, yhteensä 1 267 000 syöpäkuolemaa, 711 600 miehillä ja 555 400 naisilla. Vastaava kokonaisluku vuonna 2015 oli 1 195 323 kuolemaa.

Ikävakioitu kuolleisuus kuitenkin laskee ennusteen mukaan miehillä vuodesta 2015 (139,5) vuoteen 2021 (130,4) eli 6,6 % ja vastaavasti naisilla 84,8:sta 81.0:an eli 4,5 %.

Eturauhassyövän kohdalla vastaavat luvut ovat 63 171 kuolemaa vuonna 2015 ja 67 100 vuonna 2021. Ikävakioitu kuolleisuus laskee ennusteen mukaan 10,34: sta 9,44: n eli 8,7 %.

Mainittakoon, että Suomen Syöpärekisterin tilastojen mukaan vastaava ikävakioitu eturauhassyöpäkuolleisuus Suomessa laski 12,04:sta vuonna 2015 11,15:n vuonna 2018 eli 7,4 %. Suomen luvut ovat jossain määrin huonompia, mutta vuoden 2018 jälkeen tilastoja ei ole vielä käytettävissä.