Rotu eturauhassyövän riskitekijänä

Ikä  |  Rotu  |  Perimä  |  Hormonit  |  Ravintotekijät  |  Muut tekijät

Rotu

Piilevää eli ns. latenttia, ruumiinavauksen yhteydessä mikroskooppisessa tutkimuksessa löytyvää eturauhassyöpää esiintyy lähes saman verran eri puolilla maailmaa. Sen sijaan kliinisen, oireita aiheuttavan eturauhassyövän esiintymisessä on selviä rodullisia, etnisiä ja maantieteellisiä eroja.

Pienimmät ilmaantuvuusluvut ovat Kaukoidän maissa, kuten Japanissa, suurimmat Pohjoismaissa ja Yhdysvalloissa, missä myös mustalla väestöllä esiintyy merkittävästi enemmän eturauhassyöpää kuin valkoisilla. Ilmeistä on, että näiden esiintymiserojen takana on sekä perinnöllisiä että ympäristötekijöitä. Havaijille muuttaneiden japanilaismiesten sairastumisriski on selvästi lisääntynyt Japanissa asuviin verrattuna. Yhdysvaltain mantereelle muuttaneilla riski on jo saavuttanut amerikkalaismiesten tason.

Suomessakin on todettavissa maantieteellisiä eroja eturauhassyövän esiintymisessä. Kuten alla olevasta kuvasta (Kuva 2) ilmenee ilmaantuvuusluvut ovat selvästi korkeampia läntisen Suomen sairaanhoitopiireissä kuin itäisessä ja pohjoisessa osaa maata.

Myös alueen kaupungistumisaste ja väestön sosiaaliluokka näyttävät vaikuttavan eturauhassyövän esiintymiseen. Sitä pidetään eräiden muiden pahanlaatuisten kasvainten tapaan korkean elintason syöpänä.

Kuva 2

Lue lisää eturauhassyövän riskitekijöistä:

Linkit ja viitteet:

  • Barry M., ym. Epidemiology and Natural History of Prostate Cancer. Kirjassa: McConnell J,Denis L, Akaza H, Khoyry S, Schalken J, toim. Prostate Cancer. Edition 2006. Pariisi, HealthPublications, 2006, s. 37–54.
  • www.kaypahoito.fi