Eturauhasbiopsiaan liittyy vähän komplikaatioita

7.1.2018

Eturauhasbiopsiaan (TRUS) liittyy vähän komplikaatioita.

Tähän tulokseen tuli suomalainen tutkimusryhmä, joka koostui tutkijoista Turun yliopistosta, Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistollisista sairaaloista ja Satakunnan keskussairaalasta.

Tutkimus oli prospektiivinen monikeskus- ja osatutkimus suuremmasta tutkimuskokonaisuudesta, jonka tarkoituksena on selvittää magneettitutkimuksen (MRI) merkitystä eturauhassyövän diagnostiikassa.

Tutkimukseen rekrytoitiin kaikkiaan 359 miestä, joista 294 potilaalta otettiin ultraääniohjatut koepalat (14-18 näytettä) eturauhasesta peräsuolen kautta (TRUS) ja joista oli riittävät seurantatiedot. Ennen koepalojen ottoa peräsuolen limakalvolta otettiin ulostenäyte bakteriologiseen tutkimukseen, jossa viljeltiin E. coli-bakteerikanta ja määritettiin sen antibioottiherkkyys. Antibioottiprofylaksiana (mahdollista tulehdusta ehkäisemään) ennen toimenpidettä käytettiin levofloksasiinia (124 potilasta), siprofloksasiinia (158 potilasta) tai fosfomysiiniä (10 potilasta). Yksi potilas sai sekä siprofloksasiinia että fosfomysiiniä ja yksi potilas sai levofloksasiinia sekä ennen että jälkeen toimenpiteen. 

Koepalanottoon liittyvät komplikaatiot, jotka johtivat käyntiin terveydenhoitoyksikössä ja komplikaatioihin altistavat tekijät analysoitiin.

12 potilaalla (4,1%) todettiin koepalanottoon liittyvä komplikaatio. Niistä vain kaksi oli tulehduksia (0,7%), jotka voitiin hoitaa avohoidossa. Näin, vaikka 11%:lla potilaista oli E. coli-kanta, joka ei ollut herkkä käytetyille antibiooteille. Seitsemällä potilaalla esiintyi verivirtsaisuutta, yhdellä verenvuotoa peräsuolesta ja kolmella potilaalla virtsaumpi. Vain yksi potilas (verivirtsaisuus) jouduttiin ottamaan sairaalahoitoon. Kahdella (3,8%) 52 potilaasta, jotka käyttivät verenohennushoitoa, esiintyi verivirtsaisuutta ja 2,5%:lla niistä, joilla ei ollut tällaista lääkitystä.

Potilaan iällä (alle tai yli 70v.) tai eturauhasen koolla (alle tai yli 40g) ei ollut yhteyttä komplikaatioiden esiintymiseen. Myöskään potilaan sairastamalla diabeteksella ei ollut merkittävää vaikutusta.

Juha Knaapila ym. Prevalence of Complications Leading to a Health Care Contact After Transrectal Prostate Biopsies: A Prospective, Controlled, Multicenter Study Based on a Selected Study Cohort. Eur Urol Focus; 2017 Dec 20