Digoksiinin tai muiden rytmihäiriölääkkeiden käyttö ei suurenna eturauhassyöpäriskiä tai syöpäkuolleisuutta, ja on näin ollen turvallista

LL Kalle Kaapun urologian alaan kuuluva väitöskirja ”Antiarrhythmic Drugs and Cancer In Finnish Men” (http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1343-2) tarkastettiin 13.12.2019 Tampereen yliopistossa. Vastaväittäjänä toimi professori Sirpa Hartikainen Itä-Suomen yliopistosta, kustoksena professori Teemu Murtola Tampereen yliopistosta.

Väitöstyössä tutkittiin digoksiinin ja muiden rytmihäiriölääkkeiden käytön yhteyttä eturauhassyövän riskiin, ennusteeseen sekä yleiseen syöpäkuolleisuuteen.

Ensimmäisen tutkimusaineiston muodostivat liki 25 000 tapaus-verrokki-paria, jotka muodostuivat kaikista vuosina 1995-2002 Suomessa diagnosoiduista uusista eturauhassyöpätapauksista ja niiden väestörekisteristä iän ja asuinalueen perusteella etsityistä verrokkimiehistä.

Toisen kohorttitutkimusaineiston muodostivat yli 80 000 miestä, jotka osallistuivat suomalaiseen eturauhassyöpäseulontatutkimukseen (FinRSPC) (http://www.erspc.org/finland/). Heistä vajaat 32 000 miestä kutsuttiin PSA-kokeeseen ja loput muodostivat kontrolliryhmän.

Tiedot rytmihäiriölääkkeiden käytöstä poimittiin KELA:n reseptitietokannasta.

Väitöskirja koostui neljästä osatyöstä:

https://doi.org/10.1002/ijc.29470

https://doi.org/10.1007/s10552-015-0693-2

https://dx.doi.org/10.1038%2Fbjc.2016.328

https://doi.org/10.1038/s41598-018-28541-4

Sekä tapaus-verrokkitutkimuksessa että kohorttitutkimuksessa todettiin, ettei digoksiinin tai muiden rytmihäiriölääkkeiden käytöllä ollut yhteyttä eturauhassyövän eikä levinneen eturauhassyövän sairastumisriskiin eikä myöskään elossaoloaikaan. Digoksiinin tai muiden rytmihäiriölääkkeiden käyttö ei suurenna eturauhassyöpäriskiä eikä myöskään kokonaissyöpäkuolleisuutta (miesten 10 tavallisinta syöpää), ja on näin ollen turvallista. Pitkäaikainen digoksiinin käyttö saattaa jopa vähäisessä määrin vähentää eturauhassyöpäriskiä.