Levinneisyysluokitus

Histologinen luokitus  |  Levinneisyysluokitus

Levinneisyysluokitus

Kliinisessä työssä on käytössä WHO:n levinneisyysluokitus eli ns. TNM-järjestelmä. TNM tulee sanoista Tumor (kasvain), Node (imusolmuke) ja Metastasis (etäpesäke). T-luokka kuvaa eturauhassyövän paikallista levinneisyyttä, N-luokka imusolmukelevinneisyyttä ja M-luokka levinneisyyttä etäpesäkkeiden suhteen.

Eturauhassyövän TNM-luokitus määritellään seuraavasti:

Primaarituumori eli T-luokka:

 • TX: Tuumoria ei voida määrittää
 • T0: Ei viitettä primaarituumorista
 • T1: Tuumori ei ole palpoitavissa eikä kuvannettavissa
  • T1a: Tuumori on histologinen sattumalöydös, < 5 % poistetusta kudoksesta tuumoria
  • T1b: Tuumori on histologinen sattumalöydös, > 5 % poistetusta kudoksesta tuumoria
  • T1c: Tuumori on todettu (esimerkiksi kohonneen PSA-arvon vuoksi) tehdyssä neulabiopsiassa
 • T2: Tuumori on rajoittunut eturauhaseen
  • T2a: Tuumori on rajoittunut yhteen lohkoon
  • T2b: Tuumori on rajoittunut molempiin lohkoihin
 • T3: Tuumori tunkeutuu eturauhaskapselin läpi
  • T3a: Toispuolinen tai molemminpuolinen kapselin läpikasvu
  • T3b: Tuumori tunkeutuu rakkularauhaseen (-iin)
 • T4: Tuumori kasvaa lähielimiin (rakon kaula, sulkijalihas, peräsuoli, lantiopohjan lihakset, lantion seinä)

Imusolmukkeet eli N-luokka:

 • NX: Alueellisia imusolmukkeita ei voida määrittää
 • N0: Ei alueellisia imusolmuke-etäpesäkkeitä
 • N1: Alueellisia imusolmuke-etäpesäkkeitä

Etäpesäkkeet eli M-luokka:

 • MX: Etäpesäkkeitä ei voida määrittää
 • M0: Ei etäpesäkkeitä
 • M1: Etäpesäkkeitä
  • M1a: Etäpesäkkeitä myös muissa kuin alueellissa imusolmukkeissa
  • M1b: Etäpesäkkeitä luissa
  • M1c: Etäpesäkkeitä muissa elimissä

Paikallisen levinneisyyden määritys perustui alun perin pääasiassa kliiniseen tutkimukseen eli eturauhasen tunnusteluun (tuseeraus). Kuitenkin eturauhasen ultraäänitutkimus ja MRI (magneettitutkimus) ovat parantaneet paikallisen levinneisyyden eli T-luokan arviointia.

Imusolmukelevinneisyyden eli N-luokituksen määritys perustuu joko kliiniseen kuvaan, radiologisiin tutkimuksiin (TT, MRI tai PET) tai leikkauksessa otettuihin imusolmukenäytteisiin.

Etäpesäkkeiden määritys eli M-luokitus perustuu kliiniseen kuvaan, radiologisiin tutkimuksiin (tavalliset röntgenkuvat, TT, MRI) tai isotooppikuvauksiin (luustokartta tai PET).

Jos potilaan syöpä ei histologisesti ole erityisen äkäinen solukuvaltaan ja PSA on diagnoosihetkellä alle 20 ng/ml, on erittäin epätodennäköistä, että missään kuvantamistutkimuksissa pystyttäisiin osoittamaan etäpesäkkeitä, eikä rutiininomaisista levinneisyystutkimuksista ole potilaalle hyötyä.

Suurin osa nykyään todettavista uusista syövistä on PSA:n perusteella löydettyjä eikä syöpää voida osoittaa kliinisessä tutkimuksessa tai kuvantamistutkimuksissa eli ne ovat luokkaa T1c N0 ja M0.

Luokituksen yhteydessä käytetään usein lisämäärettä kertomaan sen, millä perusteella TNM-luokitus on tehty. Esimerkiksi cT2a tarkoittaa kliiniseen tutkimukseen perustuvaa arviota, rT2a radiologiseen tutkimukseen perustuvaa arviota ja pT2a patologin tekemään arvioon leikkauksessa poistetusta kudoksesta. Patologin arvio on luonnollisesti näistä tarkin, mutta edellyttää leikkausta tai koepalan N- ja M-statuksen kohdalla koepalojen ottoa epäillystä imusolmukkeesta tai etäpesäkkeestä.