Ultraääni  |  Magneettitutkimus  |  Luustokartta  |  PET-kuvaus

PET-kuvaus

Positroniemissiokuvauksessa eli PET-kuvauksessa mitataan eturauhasen aineenvaihduntaa. Kuten luustokartassa, PET-kuvauksessa annetaan ennen kuvausta laskimoon merkkiainetta, joita on useita erilaisia.

Eturauhassyövässä käytetään nykyään yleisimmin PSMA-merkkiainetta (prostataspesifinen membraaniantigeeni). PET on aineenvaihdunnan kuvaus ja käytännön työn kannalta siihen on tarpeellista yhdistää anatominen kuvaus, joko TT:llä (PET-TT) tai MRI:llä (PET-MRI). Näistä PET-TT on yleisimmin käytössä oleva tekniikka.

PET-TT:n yleisin käyttöindikaatio on parantavaksi tarkoitetun hoidon jälkeinen taudin uusiutuminen nousevan PSA:n perusteella. Tällöin PET-TT-kuvauksella voidaan arvioida, onko uusiutuminen paikallista (esimerkiksi sädehoidon jälkeinen eturauhassyövän uusiutuminen eturauhasessa) vai onko jo todettavissa syövän etäpesäkkeitä (jolloin paikallista hoito ei kannata antaa).

PET-TT:tä on käytetty myös tilanteissa, joissa eturauhassyöpädiagnoosin tekeminen on ollut haasteellista ja muiden tutkimusten tulosten välillä on selvää ristiriitaa (PSA on selvästi koholla/nouseva, mutta MRI ja koepalat normaalit).

Vaikka PET-TT vaikuttaa tutkimusten perusteella selvästi herkemmältä osoittamaan eturauhassyövän etäpesäkkeet kuin luustokartta- ja TT-tutkimukset, ei sen käyttö ole ongelmatonta. PET-kuvaukseen liittyy vääriä positiivisia löydöksiä (eli kaikki kuvauksessa näkyvät muutokset eivät ole eturauhassyöpää) sekä vääriä negatiivisia (PET-kuvauksen avulla ei todeta kaikkia etäpesäkkeitä). Toisaalta on myös epäselvää parantaako PET-kuvauksen käyttö kliinisessä työssä potilaiden elinaikaa tai vähentääkö se haittoja.

Lue lisää levinneisyystutkimuksista:

Viite:

  • Seppänen M ym. Eturauhasyövän entsyymikuvantaminen PET-menetelmällä. Duodecim 136(8); 899-909, 2000.