Luustokartta

Ultraääni  |  Magneettitutkimus  |  Luustokartta  |  PET-kuvaus

Luustokartta

Luustokartta eli luuston gammakuvaus on menetelmä, jolla eturauhassyövässä selvitetään, onko potilaalla luustossa etäpesäkkeitä.

Tutkimuksessa potilaalle annetaan ensin laskimoon merkkiainetta eli radioaktiivista isotooppia, joka hakeutuu luustomuutoksiin. Näitä mitataan jonkin ajan kuluttua gammakameralla. Tarvittaessa voidaan tehdä tarkempi PET-kuvaus ja yhdistää kuvaukseen tietokonekuvaus (TT). Luustokarttaan liittyy helposti vääriä positiivisia (kuten vaikkapa vamman jälkitila tai nivelen kuluma). Toisaalta luustokartta ei ole yhtä herkkä osoittamaan levinneisyyttä kuin PET-kuvaus, mutta tällä hetkellä ei ole tutkimustietoa siitä, onko tällä mitään merkitystä potilaalle.

Luustokartta ja tietokonekuvaus ovat olleet kliinisessä käytössä jo vuosikymmeniä. Käytännössä kaikki kliiniset lääketutkimukset, joissa on arvioitu esimerkiksi uuden lääkemolekyylin teho eturauhassyöpään, perustuvat luustokartta- ja TT-tutkimuksiin.

Luustokarttaa (kuten muitakaan levinneisyystutkimuksia) ei suositella tehtäväksi matalan riskin eturauhassyövässä.

Lue lisää levinneisyystutkimuksista: