Author: Sini-Sofia Hänninen

Korkean riskin eturauhassyövän hoidossa käytetään usein eturauhasen poistoleikkausta tai sädehoitoa. Vastikään julkaisussa tutkimuksessa selvitettiin kumpi hoitomenetelmä johtaa alempaan syöpäspesifiseen kuolleisuuteen potilailla, joilla on paikallinen tai paikallisesti levinnyt etäpesäkkeetön korkean tai erittäin korkean riskin eturauhassyöpä: Survival after Radical Prostatectomy versus Radiation Therapy in High-Risk and Very High-Risk...

Alkuvuodesta 2018 alkoi Helsingissä ja Tampereella uusi väestöpohjainen eturauhassyövän seulontatutkimus (ProScreen). Sen tarkoituksena on vähentää ylidiagnostiikkaa eli löytää vain kliinisesti merkittävät, välitöntä hoitoa vaativat eturauhassyövät, mutta kuitenkin säilyttää merkittävä pienentävä vaikutus eturauhassyöpäkuolleisuuteen. Tutkimuksen ensisijainen päätemuuttuja on juuri eturauhassyöpäkuolleisuus, joka arvioidaan 10 ja 15 vuoden seurannan...

27.1.2022 Korkeat insuliinipitoisuudet lisäävät syöpäkasvainten kasvua ja ovat yhteydessä aggressiivisempaan syöpään. Tämä on mahdollinen syy siihen, että insuliinin määrää lisäävät diabeteslääkkeet vaikuttavat epäedullisesti syöpäkasvaimiin. Sen sijaan metformiini, jota käytetään tyypin-2 diabeteksen ensisijaisena lääkkeenä, vähentää glukoneogeneesiä eli glukoosin uusmuodostusta erityisesti maksassa ja toisaalta lisää insuliiniherkkyyttä ja nämä puolestaan...

17.12.2021 Eturauhassyöpä on miesten yleisin syöpämuoto niin Suomessa kuin koko Euroopassakin, missä vuonna 2018 todettiin noin 450 000 uutta tapausta ja raportoitiin noin 107 000 eturauhassyöpäkuolemaa. Suomessa vastaavat luvut vuonna 2019 olivat 5248 ja 934. PSA-testi on ollut käytössä eturauhassyövän diagnostiikassa 1980-luvulta lähtien. Suuressa yhteiseurooppalaisessa seulontatutkimuksessa (ERSPC) PSA-testin todettiin vähentävän...

9.12.2021 HY/HYKS-tutkijaryhmä selvitti, mikä merkitys on kahdella erilaisella aktiiviseurantaan (AS) liittyvällä potilaiden seurantamenetelmällä. “Does Protocol Make a Difference? Comparison of Two Prostate Cancer Active Surveillance Cohorts: A Non–protocol-based Follow-up and a Protocol-based Contemporary Follow-up” Aktiivinen seuranta on nykyään laajalti hyväksytty hoitomuoto matalan riskin paikallisessa eturauhassyövässä. Aktiiviseuranta tarkoittaa, että...

26.11.2021 Italialainen tutkijaryhmä analysoi urologisten syöpien kuolleisuustrendejä EU- ja muissa Euroopan maissa: ”Mortality Trends from Urologic Cancers in Europe over the Period 1980–2017 and a Projection to 2025” Analyysit perustuvat Maailman Terveysjärjestön (WHO) tietokantoihin vuosilta 1980–2017. Kuolintapausten ja väestötietojen perusteella he laskivat ikävakioidut (maailman standardiväestö) kuolleisuusluvut (/100 00...

3.11.2021 Aktiivinen seuranta on nykyään laajalti hyväksytty hoitomuoto matalan riskin paikallisessa eturauhassyövässä. Aktiiviseuranta tarkoittaa, että välittömän parantavan hoidon (josta on aina myös haittoja) sijaan potilasta seurataan tarkasti ja parantava hoito annetaan, jos se seurannan aikana osoittautuu tarpeelliseksi. Aktiiviseurannan tarkoituksena on siis pyrkiä hoitamaan ne potilaat, jotka hoitoa...

21.10.2021 Jonkun verran on näyttöä, että koronainfektio on harvinaisempi ja mahdollisesti parempiennusteinen miehillä, jotka käyttävät ADT-lääkitystä1 eturauhassyövän tai ns. 5ARI-lääkitystä2 eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun takia. Molemmissa sairauksissa miespuoliset hormonit, erityisesti dihydrotestosteroni, näyttelevät merkittävää osaa. Molempien lääkeryhmien osalta asia kiertyy kahteen entsyymiin (ACE2 ja TMPRSS2) koronaviruksen kohdesolun pinnassa. Nämä...

11.10.2021 Syyskuun 11. päivän terroriteoista tuli tänä vuonna kuluneeksi 20 vuotta. Kolmoistornien luhistumisen tiedetään levittäneen ympäristöön erilaisia syöpää aiheuttavia yhdisteitä, mm. arseenia, asbestia, bentseeniä, kromia, dioksiineja ja monikloorattuja bifenyyleitä.   Pelastus- ja raivaustöihin osallistuneilla työntekijöillä on iskun jälkeen todettu enemmän syöpiä kuin saman ikäisillä miehillä keskimäärin. Uudessa...

7.10.2021 Tähän kysymykseen etsi vastausta myös ruotsalainen tutkijaryhmä hiljattain julkaistussa tutkimuksessaan. Tutkimuksessa selvitettiin, vaikuttaako valittu leikkaustekniikka hoitotuloksiin kahdeksan vuoden päästä eturauhasen poistoleikkauksesta. Eturauhasen täydellisessä poistoleikkauksessa (ns. radikaalinen prostatektomia) eturauhanen poistetaan potilaalta kokonaan. Leikkaus voidaan toteuttaa joko avoleikkauksena tai tähystämällä suoritettavana, eli laparoskooppisena, robottiavusteisena leikkauksena. Leikkaus vähentää kuolleisuutta,...