Author: Sakari Rannikko

12.4.2022 Digitaalipatologia auttaa syövän diagnostiikassa mahdollistamalla tietotekniikan valjastamisen syöpädiagnostiikan tueksi. Lääketieteen lisensiaatti Henrik Helinin syöpäbiologian alaan kuuluvassa väitöstutkimuksessa ”Digital Histopathology of Cancer” kehitettiin menetelmiä digitoitujen eturauhas- ja rintasyöpänäytteiden tutkimiseen. Menetelmillä voidaan parantaa diagnostiikan tarkkuutta ja helpottaa patologin työtä. – Digitaalinäytteet mahdollistavat muun muassa kuva-analyysin käytön syöpädiagnostiikassa. Toinen...

LL, OTM Juha Knaapila väitteli Turun yliopistossa 21.8.2020 eturauhassyövän diagnostisista haasteista (”Challenges in diagnostics of Prostate cancer”). Vastaväittäjänä toimi dosentti Mikael Leppilahti Tampereen yliopistosta ja kustoksena professori Matti Laato Turun yliopistosta. Väitöskirja koostuu viidestä osatyöstä, jotka on julkaistu kansainvälisissä alan lehdissä. Ensimmäisessä osatyössä todettiin, että koepalojen otto...

Syyt aktiivisen seurannan lopettamiseen eturauhassyöpäpotilailla. Tätä on tutkinut kansainvälinen, ns. ” Movember Foundation's Global Action Plan Prostate Cancer Active Surveillance GAP3 consortium”, johon kuuluu 21 urologista keskusta 12 maassa, Suomesta HYKS:n urologian klinikka. https://doi.org/10.1016/j.eururo.2018.10.025 Tutkimuksen piiriin kuului 10296 matalan riskin eturauhassyöpää sairastavaa miestä. Viiden vuoden seurannan aikana n. 44%...

Aktiivinen seuranta on mahdollinen hoitovaihtoehto alle 60-vuotiaillekin eturauhassyöpäpotilaille. Tähän tulokseen tuli amerikkalaiskanadalainen tutkijaryhmä tutkimuksessaan, joka on julkaistu Journal of Urology-lehdessä: Keyan Salari ym. Active Surveillance of Prostate Cancer is a Viable Option in Men Younger Than 60 Years. https://doi.org/10.1097/JU.0000000000000031 Tutkijat keräsivät takautuvasti tiedot kahden sairaalan (Massachusetts General Hospital, Boston...

Paikallista eturauhassyöpää sairastavat potilaat hyötyvät radikaalisesta prostatektomiasta verrattuna odottavaan eli passiiviseen seurantaan (Watchful Waiting). Tähän tulokseen tuli yhteispohjoismainen SPCG-4-tutkimus: Anna Bill‑Axelson ym. Radical Prostatectomy or Watchful Waiting in Prostate Cancer — 29-Year Follow-up N Engl J Med 2018; 379: 2319-29 DOI: 10.1056/NEJMoa1807801 Odottavassa eli passiivisessa seurannassa taudin kehittyessä oireita...

Eturauhassyöpä edelleen vuonna 2016 yleisin syöpä Suomessa. Suomen Syöpärekisteri on julkaissut vuoden 2016 Suomen syöpätilastot. Yleisin syöpä Suomessa on edelleen miesten eturauhassyöpä (toiseksi yleisin naisten rintasyöpä). Uusia eturauhassyöpiä todettiin 5162. Nousua edelliseen vuoteen verrattuna oli vajaat 200 tapausta. Huippuvuosihan oli vuosi 2005, jolloin todettiin yli 5300...

Onko radikaalileikkaus parempi vaihtoehto sädehoitoon verrattuna paikallisesti levinneen, etäpesäkkeettömän eturauhassyövän hoidossa? Amerikkalaisen tutkimusryhmän tulosten mukaan on. Ryhmä identifioi taannehtivasti rekisteritiedostosta (SEER-Medicare/National Cancer Institute) vuosilta 1995-2011 eturauhassyöpäpotilaat, joilla oli paikallisesti levinnyt, etäpesäkkeetön eturauhassyöpä ja jotka oli hoidettu leikkauksella tai sädehoidolla. Potilaita oli yhteensä 8367, joista 6200 oli...

PSA-tiheys auttaa arvioitaessa uusintakoepalojen ottamisen tarvetta eturauhassyöpäepäilyssä. PSA-tiheydellä tarkoitetaan PSA-arvon (µg/l) suhdetta eturauhasen kokoon (ml). PSA-tiheyttä on rutiinisti käytetty vähän eturauhassyövän diagnostiikassa. Sillä on merkitystä senkin vuoksi, että myös hyvänlaatuinen liikakasvu nostaa PSA-arvoa. Toisaalta myöskin eturauhasen tilavuuden määrittely on merkittävästi tarkentunut magneettikuvauksen yleistyessä. Masakatsu Oishi ym. totesivat tutkimuksessaan: Which...

PSA-seulonta ei vähennä eturauhassyöpäpotilaiden kokonaiskuolleisuutta. Tähän tulokseen tuli monikansallinen tutkijaryhmä tuoreessa tutkimuksessaan: Dragan Ilic ym: Prostate cancer screening with prostate-specific antigen (PSA) test: a systematic review and meta-analysis. BMJ 2018; 362 (julkaistu 5.9.2018). https://doi.org/10.1136/bmj.k3519 Tähän kirjallisuuskatsaukseen otettiin alun perin mukaan kaikki ennen huhtikuuta 2018 julkaistut satunnaistetut, kontrolloidut PSA-seulontatutkimukset. Lopulliseen meta-analyysiin...

Lääket. lis. Jorma Sormunen väitteli Tampereen yliopistossa 24.8.2018 fyysisen aktiivisuuden vaikutuksesta erityisesti paksu- ja peräsuolisyövän sekä eturauhassyövän ilmaantuvuuteen (”Physical Activity and Incidence of Cancer with Special Emphasis on Colorectal and Prostate Cancers in Men”). Tutkimus perustui kahteen suomalaiseen väestöaineistoon: vuonna 1958 syntyneisiin miehiin (noin 32,000 miestä)...