Aktiivinen seuranta on mahdollinen hoitovaihtoehto alle 60-vuotiaillekin eturauhassyöpäpotilaille

6.2.2019

Aktiivinen seuranta on mahdollinen hoitovaihtoehto alle 60-vuotiaillekin eturauhassyöpäpotilaille.

Tähän tulokseen tuli amerikkalaiskanadalainen tutkijaryhmä tutkimuksessaan, joka on julkaistu Journal of Urology-lehdessä:

Keyan Salari ym. Active Surveillance of Prostate Cancer is a Viable Option in Men Younger Than 60 Years.

https://doi.org/10.1097/JU.0000000000000031

Tutkijat keräsivät takautuvasti tiedot kahden sairaalan (Massachusetts General Hospital, Boston ja  Sunnybrook Health Sciences Centre, Toronto) potilastiedostoista vuosilta 1995 – 2016 miehiltä, joilla oli diagnosoitu paikallinen, matalan riskin eturauhassyöpä, ja joita oli seurattu vähintään puoli vuotta.

Potilaista identifioitiin 417 alle 60-vuotiasta miestä ja 1667 yli 60 vuotiasta miestä.

Aktiivinen seuranta tapahtui sairaalakohtaisen protokollan mukaisesti. Mediaaniseuranta-aika oli 6,2 vuotta.

Ikäryhmien (< 60v. vs. ≥ 60v.) välillä ei todettu eroa 5-vuoden seurannassa biopsiassa todetun taudin progression suhteen (83% vs. 83%). Merkittävää eroa ei todettu myöskään etäpesäkevapaan (99.7% vs. 99%) ja eturauhassyöpäspesifisen elossa olon (100% vs. 99.7%) suhteen.

Perinteisesti aktiivista seurantaa on käytetty mieluummin iäkkäämpien eturauhassyöpäpotilaiden hoidossa.

Kun lisäksi nykyään monimuuttujamagneettikuvaus on merkittävästi parantanut diagnostiikan luotettavuutta sekä alkuvaiheessa että seurannan aikana, voitaneen aktiivista seurantaa turvallisesti suositella myös nuoremmille potilaille, joilla on paikallinen, pienen riskin eturauhassyöpä.